Laden...

Elfsteden Bijenlint Fryslân geborgd voor de toekomst

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Elfsteden Bijenlint Fryslân geborgd voor de toekomst

28 november 2017

Het Elfsteden Bijenlint Fryslân is geborgd voor de toekomst na de ondertekening van de verklaring door wethouder Bekkema van gemeente Franekeradeel. Vorige week ondertekende Joop Bekkema, als laatste van de fuserende Waadhoeke gemeenten de intentieverklaring Elfsteden Bijenlint Fryslân. Initiator, beeldend kunstenaar Marijke de Bie van het Elfsteden Bijenlint was bij de ondertekening aanwezig.

 Bloemrijke Bermen

Het Elfsteden  Bijenlint Fryslân is een samenwerkingsproject van  de gemeenten van de Friese elf steden en de tussen liggende gemeenten langs de elf steden route. Voor specifieke kennis zijn er diverse deskundigen  uit het land betrokken bij het project Elfsteden Bijenlint Fryslân. Een bijenlint is een aaneenschakeling van initiatieven  waar bijen van profiteren. Het project is gericht op biodiversiteit, natuurherstel van de oorspronkelijke flora en  fauna, terugdringen  van  de bijensterfte en het ontwikkelen  van  bloemrijke bermen  met kruidige vegetaties  en meer drachtplanten: dus voedsel voor bijen!

Samen de schouders eronder!

Het Elfsteden bijenlint Fryslân is een grote blijvende ecologische voor verbinding biodiversiteit, met speciale aandacht voor wilde bijen en hommels. Het  strekt zich uit over een lengte van ruim 240 kilometer en verbindt de Friese elf steden, de tussenliggende  dorpen, mensen, planten en dieren met elkaar. De deelnemende gemeenten, de beleidsmedewerkers, groenbeheerders, adviserende experts en initiator beeldend kunstenaar Marijke de Bie hebben sinds 2013 met grote betrokkenheid en liefde voor het project, gezamenlijk de schouders eronder! Er wordt nadrukkelijk samenwerking gezocht met boeren en burgers.

Foto ondertekening convenant WEB

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel