Laden...

Groenonderhoud in Franekeradeel dit jaar op basis van beeldkwaliteit

24 mei 2017 Empatec voert het groenonderhoud uit in de gemeente Franekeradeel. Waar er eerst een vast schema was voor hoe vaak er geschoffeld en gemaaid werd, wordt nu geregeld gekeken...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Groenonderhoud in Franekeradeel dit jaar op basis van beeldkwaliteit

24 mei 2017

Groenonderhoud

Empatec voert het groenonderhoud uit in de gemeente Franekeradeel. Waar er eerst een vast schema was voor hoe vaak er geschoffeld en gemaaid werd, wordt nu geregeld gekeken naar hoe het groen er uit ziet. Aan de hand daarvan wordt het onderhoud ingepland.

Beeldkwaliteit
Het beeld van het openbaar groen geeft een indruk van de onderhoudsstaat en de technische kwaliteit van de groene inrichting. Deze kan per maand verschillen. De ene keer staat het onkruid hoog. De andere keer laag. Een derde keer zou het zo maar kunnen zijn dat bladeren van vakbeplanting een verdorde aanblik geven. Het beeld is nu bepalend geworden voor de mate van onderhoud. Daar maakt als eerste de uitvoerende instantie, Empatec, een inschatting van. De gemeente controleert in een later stadium of het opgedragen netheidsbeeld door de onderhoudsploegen ook daadwerkelijk gehaald wordt.

Hoe werd het groenonderhoud geregeld?
In de onze gemeente was het gebruikelijk dat Empatec het onderhoud van het openbaar groen met vaste onderhoudsronden verzorgde. Aan het begin van ieder jaar werd vanuit de gemeente aangegeven hoe vaak er plantvakken geschoffeld en er rond obstakels gemaaid moest worden. Dit verandert nu.

Hoe gaat Empatec dit jaar te werk?

Bij het werken met beeldkwaliteit staat dus niet langer de frequentie van onderhoud voorop, maar is het beeld bepalend geworden voor de mate van onderhoud. Met andere woorden: Ziet de onderhoudsstaat van het openbaar groen er ook zo uit zoals die door de gemeente is gedefinieerd? In de praktijk betekent dit dat Empatec zelf bepaalt hoe zij in het groen te werk gaan. Soms worden er plantvakken overgeslagen om later het benodigde onderhoud in zijn geheel op te pakken.

Wat betekent dat voor u als inwoner van Franekeradeel?
In principe horen de veranderingen niet opgemerkt te worden. Immers het onderhoudsniveau blijft hetzelfde. Alleen het bijbehorend onderhoudswerk wordt anders georganiseerd. Toch vraagt het van u een andere manier van denken en kijken. Het zal bij afwijkingen in de praktijk wat langer duren voordat het beeld weer op orde is. Verder werd in sommige situaties door Empatec erg netjes gewerkt terwijl dat niet zozeer hoefde. In andere situaties was men wel eens met het onderhoud achterop. Qua beeld kan dat verschillen opleveren ten opzichte van de afgelopen onderhoudsjaren.

Verzelfstandiging
Met de komst van de participatiewet heeft Empatec een traject van verzelfstandiging ingezet. Empatec stuurt sinds 2016 de onderhoudsploegen op een andere en efficiëntere manier aan. Er wordt daarbij meer verantwoordelijkheid gelegd bij het personeel buiten. Daar paste eigenlijk ook een andere contractvorm bij. Ondertussen wilde de gemeente graag op een andere manier het groenonderhoud organiseren. Met een nieuw contract stelt zij nu randvoorwaarden en gaat met behulp van een meetsysteem op het werk toezien. Met dit systeem is landelijk al veel ervaring opgedaan. De bijbehorende werkmethode van beeldkwaliteit wordt al  geruime tijd in de meeste gemeenten van Nederland gehanteerd.

Vragen of meldingen
Wilt u meer weten of wilt u melding doen? Stuur dan een bericht of foto naar info@franekeradeel.nl. Contactpersoon is de heer Jan van der Tol.

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel