Laden...

Jan Wind vindt eerste kievitsei Franekeradeel

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Jan Wind vindt eerste kievitsei Franekeradeel

14 maart 2017

Het eerste kievitsei van Franekeradeel is afgelopen zaterdag 11 maart 2017 gevonden door Jan Wind (65 jaar) uit Pingjum en zijn zoon Anne.  Rond 12.00 uur vond hij het ei aan de Herbaijumerweg onder Franeker. Burgemeester Eduard van Zuijlen overhandigde hem dinsdag 14 maart de oorkonde voor het eerste kievitsei en het vindersloon van €15,00. Uit handen van juwelier Auke Kramer kreeg de heer Wind de zilveren kievit.

Smartphone

Het kievitsei zelf ligt nog in het nest, ondertussen met een tweede erbij. Burgemeester Eduard van Zuijlen moest het doen met een foto van het eitje, die Anne Wind, zoon van vinder Jan Wind, met zijn smartphone had gemaakt. De vogelwacht van Franeker heeft in het land het eitje gecontroleerd, als ook de papieren van de vinders. Na het zien van de foto, vulde de burgemeester de oorkonde in voor Jan Wind.

Echte eizoekers

De familie Wind uit Pingjum zijn echte eizoekers. Jan Wind leerde het zijn zoon Anne al op jonge leeftijd. Vader en zoon Wind waren samen op pad toen ze het eitje vonden zaterdag. “Dat hienen wy net tocht. It earste aai fan Fryslân wie freed pas fûn, dan ferwachtst noch gjin aaike. Dus dat wie wol efkes bysûnder.”

Zilveren Kievit

Juwelier Auke Kramer uit Franeker schenkt ieder jaar een zilveren kievit, een kleine trofee, aan de vinder van het eerste gemeentelijke kievitsei. De heer Wind was erg in zijn nopjes met het beeldje: “Dat stiet better op de skoarstienmantel as it fynderslean.”

2017-03-14 Foto eerste kievitsei op smartphone - webversie

Op de foto laat burgemeester Eduard van Zuijlen de foto van het nestje met het eerste eitje zien op de smartphone van Anne Wind. Van links naar rechts op de foto: Anne Wind, burgemeester Eduard van Zuijlen, Jan Wind, juwelier Auke Kramer en voorlichter Anneke Hoekstra.

Fotograaf: Joachim de Ruijter

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel