Laden...

Openbare zitting vaststellen kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Openbare zitting vaststellen kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

10 oktober 2017

Op maandag 9 oktober hebben 6 partijen een lijst ingeleverd.  Daarnaast is er een verzoek gedaan tot een lijstcombinatie door CDA en ChristenUnie. De gecontroleerde lijsten liggen vanaf woensdag 11 oktober ter inzage op het gemeentehuis in Franeker. Vrijdag 13 oktober is er in het stadhuis van Franeker een openbare zitting van het centraal stembureau waarin de kandidatenlijsten worden vastgesteld.

De ingeleverde lijsten zijn :

  • ChristenUnie

  • CDA

  • FNP

  • SAM Waadhoeke

  • Gemeentebelangen

  • VVD

Conform  artikel I1 van de Kieswet onderzocht het centraal stembureau deze lijsten officieel in een besloten zitting op dinsdag 10 oktober om 16.00 uur. De conclusie is dat alle lijsten voldoen aan de wettelijke voorschriften. Er zijn géén verzuimen geconstateerd.  Ook het verzoek tot lijstcombinatie voldoet aan de vereisten.

Ter inzage
Vanaf woensdag 11 oktober 2017 tot en met vrijdag 13 oktober 2017 15.00 uur liggen de lijsten ter inzage voor een ieder.  Dit kan tijdens de openingstijden van het gemeentehuis te Franeker: op werkdagen van 08:30 uur tot 16:00 uur, en op woensdag van 08:30 uur tot 19:00 uur. Adres Harlingerweg 18 te Franeker.

Openbare zitting centraal stembureau
De openbare zitting vindt plaats op 13 oktober 2017 om 16:00 uur in het Stadhuis, Raadhuisplein 1 te Franeker. Hierin worden de kandidatenlijsten met bijbehorende nummering, vastgesteld.

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel