Laden...

Verkeershinder Voorstraat Noordzijde Franeker

14 november 2017 In verband met het presenteren van de nieuwe afdeling Beheer en Openbare Ruimte (BOR) aan de bewoners van de gemeente Waadhoeke zijn de parkeerplaatsen van het westelijke...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Verkeershinder Voorstraat Noordzijde Franeker

14 november 2017

In verband met het presenteren van de nieuwe afdeling Beheer en Openbare Ruimte (BOR) aan de bewoners van de gemeente Waadhoeke zijn de parkeerplaatsen van het westelijke gedeelte van de Voorstraat het verkeer gestremd op:

Woensdag 29 november 2017

Van 8.00-16.00 uur

Het is hiervoor noodzakelijk dat de auto’s tijdelijk elders geparkeerd moeten worden. Het betreft de wegvakken zoals aangegeven op de tekening. Uiteraard bent u hierbij tevens van harte uitgenodigd om het materieel te bezichtigen en de medewerkers te treffen. De rijbaan blijft beschikbaar voor het doorgaand verkeer en eventuele hulpdiensten.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer E. Spoor van de afdeling beheer en uitvoering, telefoonnummer 06-53545427

Gedurende de presentatie worden de bewoners verzocht de auto elders te parkeren.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Stremming voorstraat

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel