Laden...

Colofon

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Colofon

Deze website is van de gemeente Franekeradeel.
De informatie op de site wordt iedere werkdag aangevuld of aangepast

Contentmanagement website

Cluster Communicatie, M. Kooistra
U kunt via Cluster Communicatie reageren op de inhoud van de site of wensen kenbaar maken ten aanzien van de inhoud.

Adres

Harlingerweg 18
8801 PA Franeker
Postbus 58
8800 AB Franeker

Telefoon: (0517) 38 03 80
info@franekeradeel.nl
© 2009 Gemeente Franekeradeel

Privacystatement

Voor de gemeente Franekeradeel staat een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens bij het bezoek aan de website en het gebruik van interactieve diensten centraal. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt de gemeente Franekeradeel overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan verzoeken van de bezoeker en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Ontvangen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Bij een bezoek aan deze website worden er door de gemeente Franekeradeel gegevens verzamelt voor statistische doeleinden. We zijn namelijk geïnteresseerd in gegevens die ons inzicht geven in bezoekersgedrag, zodat wij onze website hierop kunnen aanpassen. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld op welk tijdstip de site wordt bezocht, vanaf welke site iemand op onze site binnenkomt, hoe lang een bezoeker op de site blijft en welke pagina's het meest bezocht worden. De gegevens worden dus alleen voor statistische doeleinden verzameld. IP-adressen worden in geen enkel geval aan derden verstrekt.

Verder wordt bij een eerste bezoek aan deze website namens onze site een cookie naar uw computer verzonden. Een cookie is een stukje digitale informatie dat u kenmerkt als een unieke gebruiker van onze website. Indien u dit niet wilt, dan kunt u in uw internet-browser het accepteren van cookies blokkeren. (menu Extra / internet-opties / cookies verwijderen)

Als u via onze site voor diensten wilt betalen, dan komt u op een beveiligde site. U herkent een beveiligde site doordat er rechts onderaan uw beeldscherm een geel slotje in beeld komt. U kunt vervolgens veilig met uw creditcard of via internet-bankieren betalen. Uw bank- of creditcardgegevens worden op geen enkele manier opgeslagen bij de gemeente.

Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij de gemeente Franekeradeel of bij derden, die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de gemeente Franekeradeel. Voor toestemming tot vermenigvuldiging van informatie op onze site, kunt u zich wenden tot het cluster Communicatie van de afdeling Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning.

Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Niets uit de teksten en het beeldmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris van Franeker.

Technische problemen

Wij hopen dan ook van harte dat raadplegers de webmaster zullen attenderen op eventuele technische of inhoudelijke onvolkomenheden, zodat zij kunnen worden hersteld door de sitebouwers. Mailt u dan naar:info@franekeradeel.nl

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel