Laden...

Franekeradeel Actief

Gemeente Franekeradeel is in 2010 gestart met het breedtesportproject “Franekeradeel actief!”. Het doel hiervan is dat inwoners meer en structureel gaan bewegen en dat het overgewicht onder...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Franekeradeel Actief

Gemeente Franekeradeel is in 2010 gestart met het breedtesportproject “Franekeradeel actief!”. Het doel hiervan is dat inwoners meer en structureel gaan bewegen en dat het overgewicht onder de inwoners afneemt.

franekeradeel-aktief-logo

Franekeradeel actief maakt gebruik van de methode Lokaal Actief. Kern van de aanpak is dat er samen met vertegenwoordigers van lokale instellingen en verenigingen, een activiteitenaanbod voor  sport- en bewegingsstimulering wordt ontwikkeld. Hiervoor zijn een stuurgroep en twee werkgroepen (jeugd en senioren) geformeerd met daarin vertegenwoordigers van o.a. sportverenigingen, het onderwijs en welzijn. De werkgroepen ontwikkelen ieder jaar een activiteitenplan voor de betreffende doelgroep en geven uitvoering aan de sport- en beweegactiviteiten. Inmiddels staat er een sterk en uitgebreid lokaal sport- en beweegnetwerk waar de gemeente trots op mag zijn. Er vindt structureel overleg plaats in de werkgroepen en stuurgroep en er zijn met succes al vele structurele bewegingsactiviteiten opgezet!

Wilt u meer weten over “Franekeradeel actief!” ? Kijk dan op www.franekeradeelactief.nl of neem contact op met beleidsmedewerker Sport, mevr. K. IJsbrandy via 14 0517 of k.ijsbrandy@franekeradeel.nl. Op de site van Franekeradeelachtief staat een kalender met het sport- en beweegaanbod, waarop u snel en simpel kunt zien welke activiteiten er wanneer plaatsvinden in de gemeente. Daarnaast is er onder andere informatie te vinden over de aanwezige sportverenigingen in Franekeradeel, staan er foto’s op van activiteiten en worden er nieuwsfeiten opgezet.

De volgende organisaties zijn bij Franekeradeel Actief aangesloten (per 1 jan 2013):
Gemeente – GGD – Sport Fryslân – De Skûle – (Aksie) Radius – PCBO – Simon Vestdijk – Anna Maria van Schurman – Gezondheidscentrum het Want – Atletiekvereniging Spartacus – Kinderopvang Friesland – Zwembad Bloemketerp – Sportcentrum Shape – Tennisschool v/d Lecq & Hilwerda – Handbalvereniging Jupiter ’76 – Stichting Welzijn Ouderen – Ouderenbond ANBO.

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel