Laden...

Bezwaarprocedure

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Bezwaarprocedure

Het maken van bezwaar is voor de meeste mensen geen alledaagse bezigheid. Het is daarom begrijpelijk als u niet precies weet hoe een bezwaarprocedure gaat.

  • Wat kunt u verwachten?
  • Wat wordt er van u verwacht?
  • Wat betekenen de juridische woorden?

De folder geeft u informatie over het verloop van 'de bezwaarprocedure':

Folder bezwaarprocedure Franekeradeel definitief (deze pdf opent in een nieuw venster)

De informatie in de folder begint vanaf het momemt dat u het bezwaarschrift heeft ingediend. Maar wanneer schrijft u een bezwaarschrift:

Wanneer schrijft u een bezwaarschrift
Wat moet er in staan?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken. Het bezwaar moet u indienen bij degene die het besluit heeft genomen (bijvoorbeeld de Gemeenteraad of het College van Burgemeester en Wethouders). Dit staat altijd vermeld op het gemeentelijk besluit.

Uw bezwaar kan bijvoorbeeld gaan over het af/toewijzen van een subsidie, omgevingsvergunning van uw buurman die een dakkapel wil plaatsen, een verkeersbesluit of evenementenvergunning. Tegen dergelijke besluiten is het mogelijk een bezwaarschrift in te dienen.

Een bezwaarschrift is een brief aan de gemeente waarin staat tegen welk besluit het bezwaar is gericht en waarom u bezwaar maakt tegen dit besluit. Verder moet een bezwaarschrift ondertekend zijn en binnen zes weken nadat een besluit is genomen, ingediend zijn. U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

Let op: het indienen van bezwaar betekent niet dat het gemeentelijke besluit tijdelijk wordt opgeschort. Het besluit is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

In een bezwaarschrift moet het volgende staan:

  • Naam en adres van de indiener.
  • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven.
  • Een kopie van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht.
  • De reden van bezwaar.
  • Ondertekening.

Indien het bezwaarschrift in een vreemde taal is opgesteld en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet de indiener zelf zorgen voor de vertaling.

Jaarverslag

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel