Laden...

Rekenkamercommissie

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Rekenkamercommissie

In 2005 heeft de raad van Franekeradeel voor het eerst een Rekenkamercommissie ingesteld. Deze commissie wil door haar onderzoeken een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Franekeradeel. Rekenkameronderzoek kan de rol van de raad versterken bij het controleren van het college van B&W en bij het formuleren van beleid.

De rekenkamer commissie bestaat uit:

  • De heer H. Hof, voorzitter.
  • De heer T.A. Wijkhuis, lid.
  • Mevrouw D. Osinga-Bonnema, lid.
  • De heer T.J.F. Lyklema, secretaris.


Wat doet de Rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie is ingesteld door de gemeenteraad en bestaat uit een voorzitter en twee leden die allen raadslid zijn. Zij hebben de taak door het doen van onderzoek en de aanbevelingen die zij op basis daarvan aan de raad doen, de kwaliteit van het gemeentebestuur in Franekeradeel te bevorderen. De commissie kan zelfstandig kiezen welk onderzoeken zij wil ondernemen. Bij hun werk wordt de commissie bijgestaan door een secretaris in de persoon van de raadsgriffier.

Hoe bereikt u de Rekenkamercommissie?

Secretaris en contactpersoon van de commissie is de griffier: de heer T.J.F. Lyklema.

Hij is als volgt bereikbaar:
Telefoonnummer: 14-0517
E-mail: t.lykema@franekeradeel.nl

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel