Laden...

Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) hebben burgers toegang tot veel informatie over het bestuur van rijk, provincies en gemeenten. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is, tenzij de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het overheidshandelen en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming.

Voor uitleg over de Wet openbaarheid van bestuur verwijzen wij u naar de website van Rijksoverheid.nl.

WOB-verzoek indienen

U kunt uw verzoek om informatie per brief sturen naar de gemeente Franekeradeel, met als onderwerp ‘Wob-verzoek’:

Gemeente Franekeradeel
College van burgemeester en wethouders
Postbus 58
8800 AB  FRANEKER

Wob-verzoeken kunnen niet per e-mail of fax bij de gemeente worden ingediend.
Wob-verzoeken die per e-mail worden ingediend worden niet behandeld. In 2014 heeft het college besloten dat ook de Wob-verzoeken die per fax worden ingediend niet meer behandeld worden. Dit betekent dat het niet mogelijk is een Wob-verzoek per mail of per fax bij de gemeente Franekeradeel in te dienen. Een Wob-verzoek dat per post naar de gemeente is verstuurd, wordt uiteraard in behandeling genomen.

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel