Laden...

Bedrijventerreinen

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Bedrijventerreinen

Franekeradeel beschikt over verschillende bedrijventerreinen in de stad Franeker en de omliggende dorpen.

Stad

franeker-industrieterrein2

De industriële bedrijvigheid is met name geconcentreerd in de stad Franeker. De bedrijvigheid is vanouds sterk verbonden met het water.

De industrieterreinen West en Kie zijn nieuwe terreinen en aan het kanaal gelegen. Op Kie heeft de gemeente voldoende ruimte om bestaande of nieuwe bedrijven te faciliteren. Onder het kopje "Bedrijventerrein Kie" vindt u nadere informatie over grondprijzen en verkoopvoorwaarden.

De industrieterreinen Oost en Zuid liggen langs het Van Harinxmakanaal en zijn de oudste industrieterreinen in de stad. Deze terreinen zijn geheel bezet en de gemeente heeft daar geen grond te koop.

Aan de noordkant van de stad ligt het bedrijventerrein Het Want. Dit is de locatie die deels bestemd is voor grootschalige kantoren en deels bestemd is als woon-/werklocatie. Dit terrein is volledig uitgegeven. De gemeente is van plan een nieuwe woon-/werklocatie aan de zuidkant van de Tzummerweg te ontwikkelen.

Wilt u zich vestigen in de gemeente Franekeradeel maar zoekt u nog een bedrijfslocatie, kijk dan op www.bedrijfspand.com (link opent in een nieuw venster)

Dorpen

De grotere dorpen hebben vaak een eigen bedrijventerrein. De gemeente treedt hier echter niet op als ontwikkelaar en als grondverkoper. Bovendien zijn deze terreinen met name bedoeld voor de plaatselijke en lokaal georiënteerde bedrijven. Heeft u interesse? Neem dan contact op met de accountmanager bedrijven Baukje Postma via telefoonnummer 0517 380 184, zij kan u verder informeren.

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel