Laden...

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente heeft een vastgesteld inkoop- en aanbestedingsbeleid. Met dit beleid wil de gemeente bereiken dat doelmatig en doeltreffend inkopen en aanbestedingen worden gedaan, binnen de Europese en nationale...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente heeft een vastgesteld inkoop- en aanbestedingsbeleid. Met dit beleid wil de gemeente bereiken dat doelmatig en doeltreffend inkopen en aanbestedingen worden gedaan, binnen de Europese en nationale wet- en regelgeving. De gemeente heeft als overheid een voorbeeldfunctie; het doelmatig en doeltreffend inkopen en aanbesteden moet niet alleen leiden tot besparing van publieke gelden, het moet ook objectief, transparant en non-discriminatoir zijn. Het aanbesteden zelf moet transparant gebeuren. Achteraf moet de gemeente kunnen uitleggen waarom voor een bepaalde partij is gekozen. Objectieve criteria in het bestek/offerte- aanvraag helpen hierbij. Non-discriminatoir houdt in dat de eisen bij een opdracht niet zodanig geformuleerd mogen worden dat bedrijven bij voorbaat worden uitgesloten. Door heldere criteria wordt inzichtelijk hoe de gemeente te werk gaat bij een inkoop of een aanbesteding, en welke afwegingen daarbij van belang zijn. Met een vooraf vastgesteld beleid wordt nagestreefd dat goederen en diensten zo objectief mogelijk worden ingekocht en aanbesteed.

Het gehele inkoop- en aanbestedingsbeleid kunt u vinden door op onderstaande link te klikken:

Algemene inkoopvoorwaarden.

Via onderstaande link kunt u de algemene voorwaarden van de gemeente Franekeradeel downloaden:

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel