Laden...

Nieuws voor ondernemers

Koploperproject: voor zzp’ers en mkb’er die duurzaam willen ondernemen Inkoop- en aanbestedingsbeleid Groeiprogramma KvK Koploperproject: voor zzp’ers en mkb’er die duurzaam...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Nieuws voor ondernemers

Koploperproject: voor zzp’ers en mkb’er die duurzaam willen ondernemen

Wilt u met uw onderneming aan de slag met duurzaam ondernemen en wilt u dit op een slimme en effectieve manier aanpakken? Neem dan deel aan het Koploperproject. Het Koploperproject helpt bedrijven op een doelgerichte en effectieve manier in één jaar duurzamer te ondernemen. Gedurende het jaar van het Koploperproject coachen de duurzaamheidspecialisten van het Koploperproject de ondernemers en leren de bedrijven van de ervaringen van de andere deelnemers van het Koploperteam.

Geld besparen en vergroten netwerk

Meer dan 160 bedrijven en gemeenten in Friesland participeerden de afgelopen jaren al in het Koploperproject. Niet alleen besparen deze bedrijven geld, maar ze vergroten ook hun netwerk en trekken nieuwe opdrachtgevers aan. Dit project wordt financieel en organisatorisch ondersteund door de gemeente Franekeradeel en de provincie Fryslân. Dat betekent dat uw bedrijf tegen een sterk gereduceerd tarief kan deelnemen aan dit project.

Start Koploperproject

We starten dit jaar met twee projecten, namelijk een Koploperproject voor mkb’ers en Koploperproject Kans dat zich met name richt op zzp’ers, retailers en kleine bedrijven. Wilt u ook aan de slag met duurzaam ondernemen? Kijk dan voor meer informatie op www.koploperproject.nl en www.koploperproject.nl/kans.

Opgeven

Wilt u deelnemen aan een van deze twee Koploperprojecten? Neem dan voor 1 november 2014 contact op met Baukje Postma, accountmanager bedrijven bij de gemeente Franekeradeel, via:
T. 0517 - 380 184    M. 06 - 833 601 05   E. b.postma@franekeradeel.nl 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente heeft sinds januari 2014 een nieuw inkoop- een aanbestedingsbeleid.

Uitgangspunten in dit beleid zijn:

 • Duurzaam inkopen
 • Social return on investment
 • Lokaal ondernemerschap

Deze uitgangspunten worden vertaald naar de volgende doelstellingen:

 • Rechtmatig en doelmatig inkopen.
  De gemeente werkt met gemeenschapsgelden en wil deze op een controleerbare en verantwoordelijke wijze besteden.
 • De gemeente wil een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn.
  De gemeente streeft er naar goede informatie aan de ondernemers te verstrekken, zodat zij op de hoogte zijn van het inkoopproces.
 • In 2015 wil de gemeente door middel van duurzaam inkopen zich inzetten voor een schoner, duurzamer en zuiniger Nederland. Daarom wil de gemeente vanaf 2015 voor 100% duurzaam inkopen.
 • Social Return of Investment.
  De gemeente wil de kansen vergroten van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • De gemeente heeft oog voor de lokale economie.
  Wanneer het mogelijk is om een enkelvoudig en/of een meervoudig onderhandse offerteaanvraag te kunnen doen, worden de lokale ondernemers er bij betrokken.

Bij het bepalen van de inkoopprocedure hanteert de gemeente de volgende methode:

Werken

Leveringen

Diensten

Enkelvoudig

Tot € 25.000

Tot € 25.000

Tot € 25.000

Meervoudig

Van € 25.000

Van € 25.000

Van € 25.000

Tot € 750.000

Tot Europees drempelbedrag

Tot Europees drempelbedrag

Nationaal

Van € 750.000

Europees drempelbedrag

Europees

Vanaf Europees drempelbedrag

Vanaf Europees drempelbedrag

Vanaf Europees drempelbedrag

Wat houdt dit in?

Enkelvoudige onderhandse offerteaanvraag

De gemeente Franekeradeel kan volstaan met het vragen van een offerte aan één ondernemer. Afhankelijk van de aard van de inkoop kunnne hier ook meerder offertes gevraagd worden.

Zo mogelijk vraagt de gemeente een lokale of regionale ondernemer.

Meervoudig onderhandse offerteaanvraag

De gemeente Franekeradeel vraagt indien mogelijk aan drie tot vijf ondernemers een offerte, waarvan minimaal één lokale of regionale ondernemer.

Nationaal aanbesteden

Onder de (Europese) drempelbedragen zal de gemeente Franekeradeel nationaal aanbesteden. De gemeente Franekeradeel zal voorafgaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen.

Europees aanbesteden

Boven de (Europese) drempelbedragen zal de gemeente Franekeradeel in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het hele inkoop- en aanbestedingsbeleid en de algemene inkoopvoorwaarden kunt u hieronder downloaden:

        Inkoop- en aanbestedingsbeleid (pdf wordt in nieuw venster geopend)

        Algemene Inkoopvoorwaarden (pdf wordt in een nieuw venster geopend)

Denkt u dat u producten of diensten aan de gemeente kunt leveren? Laat ons dan weten wat u corebusiness is, waarin u zich onderscheidt van con-collega’s en met welke activiteit u meent van betekenis te kunnen zijn. Stuur een mail naar b.postma@franekeradeel.nl.

Groeiprogramma KvK

Groei doet groeien!

Ondernemers zijn ambitieus. Zelfs in de afgelopen jaren van economische crisis. De wil om te groeien is bij de meeste ondernemers aanwezig, aldus bedrijfsadviseur Werner Käller van de Kamer van Koophandel. De KvK stimuleert en faciliteert u als ondernemer daar actief bij. Uit recent KvK-onderzoek naar de knelpunten en behoeften van groeiondernemers blijkt:

Wat is groei?

De meeste ondernemers associëren groei met omzetgroei en groei van het bedrijfsresultaat. Ook wordt groei vaak uitgedrukt in het aantal medewerkers.  

Knelpunten bij groei

Veel groeiondernemers ervaren knelpunten bij groei. Te weten; het vinden van geschikte medewerkers, het verkrijgen van financiering en het bepalen van een duidelijke groeistrategie.

Groei Succesfactoren

Ondernemers die groei hebben gerealiseerd hebben dat voornamelijk in bestaande markten gerealiseerd. Daarbij hebben ze vaak de nadruk gelegd op het verbeteren van een positieve naamsbekendheid.

Ook hebben ze nieuwe producten en diensten ontwikkelt.

Werner Käller vult nog een aantal succesfactoren aan. Vooral de ondernemer zelf, die handelt vanuit zijn; passie, missie en met een duidelijke visie. Dit in combinatie met een ervaren klankbord/coach.

Hoe stimuleert/faciliteert de Kamer van Koophandel ondernemers om (door) te groeien?

Op donderdagavond 9 oktober organiseert de KvK een zeer interessante groeibijeenkomst bij het bedrijf Whisper Power in Drachten, een mooi voorbeeld op het gebied van samenwerking. Naast de rondleiding en een gastpresentatie van de directeur Roel ter Heide staat ook Parbleu op het programma en gaan we interactief aan de slag met de vragen van de deelnemers. Al met al een zeer interessante en leuke bijeenkomst die je als ondernemer niet mag missen! Ondernemers die afgelopen jaren zijn gestart en willen groeien zijn van harte welkom. Zie voor meer informatie de website: www.kvk.nl/groeibijeenkomsten

Aanmelden kan via: www.kvk.nl/groeistrategie

Daarnaast kan de ondernemer op de website van de KvK een groeicheck maken. Deze geeft inzicht in de ambitie en het vermogen om te groeien (http://www.kvk.nl/scans/groeicheck/).

Vervolgens kan men een groeiplan maken, waarin groei-acties geformuleerd staan. De KvK geeft hierin begeleiding. Ook verwijzen ze door naar verschillende coachpools in de regio.

Voor vragen kunt u terecht bij Werner Käller. Hij is bereikbaar op telnr.: 06-20612652 of via mail: werner.kaller@kvk.nl

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel