Laden...

Producten en Diensten

null

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Producten en diensten

› Digitaal loket › Resultaten: ›

Afvalinzameling

De wijze van afvalinzameling van huishoudens is vastgelegd in de gemeentelijke Afvalstoffenverordening. In deze verordening is geregeld wie het afval mag aanbieden, wat mag worden aangeboden, wie het afval inzamelt en onder welke condities deze inzameling plaatsvindt.

Bij de gemeente kunt u verdere informatie krijgen over de tijden waarop en de frequentie waarin het huisafval wordt ingezameld, welke inzamelmethode wordt gebruikt, en op welke wijze ander afval dient te worden ingezameld. Soorten afval die conform de verordening afzonderlijk kunnen worden ingezameld zijn:

 1. groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval);
 2. oud papier en karton;
 3. verpakkingsglas;
 4. textiel;
 5. klein chemisch afval (kca)
 6. wit- en bruingoed;
 7. asbest;
 8. grof tuinafval;
 9. huishoudelijk restafval;
 10. grof huishoudelijk restafval

Gemeentelijke reinigingsdienst
Aanspreekpunt voor vragen en/of meldingen op het gebied van afval:
Telnr. 14 0517
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag 9.00-16.30 uur; woensdags van 9.00-18.00 uur.

Milieustraat
Afleverpunt voor diverse afvalstoffen.
Morsestraat 4 te Franeker (industrieterrein West).
Geopend van maandag t/m vrijdag 09.00-16.30 uur; za 9.00-13.00 uur.
Tel (0517) 391 002

Groente-, fruit- en tuinafval (gft) Inzameling GFT afval groene container. Het GFT afval wordt 1 x per 14 dagen ingezameld in de oneven weken. Lees de pagina http://www.franekeradeel.nl/wonen-en-werken/publicatie/afvalkalender voor de actuele afvalkalenders op onze site.

De huisvuil container aanbieden met gesloten deksel op de inzameldag om 7.30 uur In de groene container kunt u de volgende zaken aanbieden:

 • loof, schillen en resten van groente, fruit en aardappelen;
 • etensresten, eierdoppen, kaaskorsten, vlees en visresten;
 • koffiefilters, theezakjes, losse thee;
 • doppen van pinda's en noten; mest en stro van huisdieren (geen kattenbakkorrels);
 • snijbloemen en kamerplanten (geen bloempotten, zand en aarde);
 • klein snoeiafval, gras en bladeren.

Tips voor de groene container:

 • u moet de groene container 's winters vorstvrij laten staan, in verband met het vast vriezen van de inhoud. Bij vastvriezen is het legen van de container niet mogelijk!;
 • als u zelf een tuin heeft kunt u uw gft zelf composteren. Met uw gft-compost kunt u de structuur van de bodem verbeteren. Bij de diverse tuincentra in de gemeente kunt u een compostvat aanschaffen;
 • rotten kunt u tegengaan door niet te veel vochtig afval in de gft-bak te doen en door een krant onder in de bak te leggen. Laat keukenafval goed uitlekken voor u het in de bak doet;
 • plaats uw gft-container tijdens warme zomerdagen niet in de volle zon;
 • Vlees- en visresten kunnen een broedplaats van maden worden. U kunt deze resten in de zomermaanden het beste in een krant verpakt in de afvalbak gooien. Daarnaast is het verstandig de container zoveel mogelijk gesloten te houden, zodat vliegen er niet bij kunnen.

Wit- en bruingoed (WEB) Onder WEB worden alle huishoudelijke apparaten verstaan waar een stekker aan en/of een batterij in zit.
Voorbeelden van WEB zijn:

 • radio's en tv's;
 • computers, printers, scanners etc;
 • (af)wasmachines;
 • koel- en vriesapparatuur;
 • elektrische tandenborstels;
 • scheerapparaten.

Aanbieden van afgedankt WEB U kunt uw afgedankte WEB op de volgende manieren aanbieden:

 • bij de detaillisten van wit- en bruingoed kunt u het oude apparaat inleveren als u een nieuwe koopt ('oud voor nieuw regeling');
 • alle goede spullen kunt u kwijt bij de Kringloopwinkel Franeker aan de Zuidelijke Industrieweg 2A, telefoonnr. (0517) 382 209;
 • uw oude spullen kunt u inleveren op de Milieustraat aan de Morsestraat 4 in Franeker.

Tip: Het is belangrijk dat wit- en bruingoed heel en schoon wordt aangeleverd. Televisies waarvan het beeldscherm kapot is, zijn bijvoorbeeld niet goed te recyclen. Ook een frituurpan met vet erin is niet goed bruikbaar.

Asbest en asbestverwijdering Als u als particulier iets wilt slopen waarvan u denkt dat er asbest in zit (bijvoorbeeld asbesthoudende vloerbedekking of asbestplaten), dient u een melding te doen of een sloopvergunning aan te vragen bij de gemeente. De gemeente laat u dan weten of u het asbest zelf mag verwijderen en aan welke regels u zich moet houden.

Wijze van aanbieden U moet het asbesthoudende materiaal in stevige plastic zakken aanbieden op 'de milieustraat'aan de Morsestraat 4 te Franeker. 'De milieustraat'is op werkdagen geopend van 09.00-16.30 uur en op zaterdag van 09.00-13.00 uur. Stortkosten worden in rekening gebracht.

Grof groenafval In het voor- en najaar wordt een inzamelactie van grof groenafval gehouden. In april en november worden deze routes gereden. De precieze data kunt u op de volgende nieuwspagina lezen http://www.franekeradeel.nl/wonen-en-werken/publicatie/afvalkalender . U kunt uw groenafval ook wegbrengen naar 'de milieustraat'.

Huishoudelijk afval Huishoudelijk afval is al het afval dat bij de normale huishouding ontstaat. Het kan worden gescheiden in de volgende componenten: gft, glas, papier, textiel, wit- en bruingoed, klein gevaarlijk afval. Daarnaast blijft een restcomponent over, namelijk het restafval. U moet dit restafval aanbieden in de grijze rolcontainer.

Huisvuilcontainers - routes - aanbieden In de bijgevoegde afvalkalender treft u de routes voor de huisvuilcontainers aan. De container voor rest (grijs) en gft (groen) worden 1 x per 14 dagen gelijktijdig geleegd.

Lees de pagina http://www.franekeradeel.nl/wonen-en-werken/publicatie/afvalkalender voor de actuele afvalkalenders op onze site

Spelregels aanbieden containers:

 • aanbieden op de inzameldag vanaf 6.00-7.30 uur;
 • de containers op de dichtstbijzijnde clusterplaatsen aanbieden;
 • de containers met gesloten deksel aanbieden;
 • het afval in de containers niet aanstampen. Dit bemoeilijkt het legen

Restafval grijze container Het restafval wodt 1 x per 14 dagen ingezameld in de even weken De huisvuilcontainers aanbieden met gesloten deksel op de inzameldag om 7.30 uur

Huishoudelijk grofvuil Onder grofvuil worden onder andere de volgende zaken verstaan:

 • meubels;
 • vloerbedekking;
 • groot wit- en bruingoed;
 • grof snoeiafval.

Aanbieden huishoudelijk grofvuil

U kunt huishoudelijk grofvuil gratis laten ophalen met de grofvuilroute. Dit moet u minimaal 1 werkdag van te voren melden via tel: 14 0517 of via onderstaand e-formulier. U moet het afval om 07.30 uur op de inzameldag voor de woning aanbieden. Tip: U kunt alle goede spullen kwijt bij: Kringloopwinkel Franeker Zuidelijke Industrieweg 2A tel. (0517) 382 209. Bij verhuizen is het mogelijk om een afspraak te maken voor het ophalen van grofvuil. Dit moet u een week van te voren aanvragen/melden

Contact

Vraag bij de gemeente na wanneer uw afval wordt opgehaald en hoe u grofvuil kunt aanbieden.

Wet- en regelgeving


Wet milieubeheer

Uitvoerende instantie:


Gemeente Franekeradeel
Bezoekadres:
Harlingerweg 18
8801 PA
Postadres:
Harlingerweg 18
Postbus 58
8800 AB Franeker
Tel: 14 0517
info@franekeradeel.nl

Formulier

e-formulier grofvuil ophalen (deze link opent in een nieuw venster)

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over afval bij Rijksoverheid.nl
Actuele afvalkalenders

Bijgewerkt

12-04-2017

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel