Laden...

Producten en Diensten

null

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Producten en diensten

› Digitaal loket › Resultaten: ›

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

U kunt, als burger, voor de volgende gemeentelijke belastingen (een gedeelte van het bedrag) kwijtschelding aanvragen:

 1. Onroerende zaakbelastingen
 2. Rioolheffing
 3. Afvalstoffenheffing

Indien uw netto-besteedbaar inkomen onder de door de rijksoverheid bepaalde normen ligt, kunt u voor kwijtschelding in aanmerking komen. Als leidraad geldt de voor uw situatie van toepassing zijnde bijstandsnorm. Er wordt niet alleen rekening gehouden met uw inkomen. Ook speelt mee of u vermogen hebt. Daartoe wordt ook gerekend de overwaarde van uw woning (waarde minus hypotheekschuld) en kapitaalverzekeringen, beleggingen e.d.

Indien de aanvraag om kwijtschelding in behandeling is genomen, krijgt u automatisch uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen.

Aanpak

 1. Loonstrookje (niet ouder dan drie maanden) /uitkeringsbeschikking
 2. Betalingsbewijs zorgverzekeringspremie.
 3. Aanvraagformulier binnen gestelde termijn (2 maanden) ontvangen.
 4. Inkomstenbronnen.
 5. Laatste bank- en of giro-afschriften.
 6. Huurcontract en beschikking huurtoeslag.
 7. Beschikking zorgtoeslag.
 8. Heffingskorting belastingdienst.
 9. Kopie kentekenbewijs indien van toepassing.

Contact

U vraagt de kwijtschelding binnen acht weken aan bij gemeente.

Onderaan deze pagina kunt u het formulier downloaden. Vervolgens kunt u het printen, invullen en opsturen.

Het formulier kunt ook telefonisch of via e-mail aanvragen. Tot onze spijt kunt u het kwijtscheldingsverzoek niet digitaal indienen.

Termijn

De gemeente beslist binnen acht weken op uw verzoek.

Bezwaar en beroep

U kunt in beroep gaan tegen de beslissing over de kwijtschelding. Dit moet u binnen tien dagen bij de gemeente doen.

Kosten

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Wet- en regelgeving


Gemeentewet
Invorderingswet 1990
Wet waardering onroerende zaken
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Uitvoerende instantie:


Gemeente Franekeradeel
Bezoekadres:
Harlingerweg 18
8801 PA
Postadres:
Harlingerweg 18
Postbus 58
8800 AB Franeker
Tel: 14 0517
info@franekeradeel.nl

Formulier

Aanvraagformulier Kwijtschelding (deze link opent in een nieuw venster)

Meer informatie

Meer informatie over gemeentebelasting en kwijtschelding:

Bijgewerkt

21-08-2017

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel