Laden...

Producten en Diensten

null

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Producten en diensten

› Digitaal loket › Resultaten: ›

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen die leerplichtig zijn moeten naar school. De leerplicht start als uw kind 5 jaar is. Op de eerste dag van de volgende maand moet uw kind naar school. De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt óf als uw kind ten minste 12 schooljaren op school heeft gezeten vanaf de vijfjarige leeftijd.

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Hierna is een leerling nog één schooljaar gedeeltelijk leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin de jongere 17 jaar wordt. De jongere moet dan afhankelijk van de opleiding een jaar lang minimaal één of twee dagen per week onderwijs volgen op een instelling. Deze gedeeltelijke leerplicht kan, afhankelijk van de opleiding, worden gecombineerd met werken.

Is uw kind leerplichtig, dan moet uw kind volgens de voorgeschreven tijden de school bezoeken. Het hoofd van de school heeft de bevoegdheid om onder bepaalde omstandigheden maximaal tien dagen verlof te verlenen (niet in de eerste twee weken van het schooljaar). Wanneer het een partiële leerplicht betreft kan slechts tot een evenredig deel van het genoemde aantal dagen verlof worden verleend. De leerplichtambtenaar van de gemeente beslist over verlof van meer dan tien dagen.
In uitzonderlijke gevallen (op medische gronden, bij inschrijving school in het buitenland e.d.) kan na verklaring van een arts of psycholoog door de gemeente vrijstelling van de leerplicht worden verleend.

Voorwaarden

U mag geen bijzonder verlof voor uw leerplichtige kind aanvragen in de eerste 2 weken van het schooljaar.

Contact

U vraagt het verlof aan bij de school. Die overlegt met de leerplichtambtenaar.

Termijn

U kunt maximaal 10 dagen per jaar bijzonder verlof aanvragen voor uw kind.

Wet- en regelgeving


Leerplichtwet 1969

Meer informatie

Meer informatie bij Rijksoverheid.nl

Bijgewerkt

09-02-2016

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel