Laden...

Wonen en werken

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Wonen en werken

48 Weiland en huizen228

Wonen

Franekeradeel kent volop woonmogelijkheden. In Franeker is de nieuwbouwwijk Franeker Zuid met 625 woningen in ontwikkeling. De gewaardeerde leefomgeving, met vele wandel- en fietsmogelijkheden, schone lucht, watersport en Waddenzee, draagt bij aan het uitstekende woonklimaat. Franekeradeel telt bijna 21.000 inwoners en heeft een oppervlakte van 10.426 ha. Naast de busverbindingen binnen de gemeente kent Franeker een treinverbinding met Harlingen en Leeuwarden. De vierbaans A31 zorgt voor een snelle verbinding met Leeuwarden en via de afsluitdijk met Noord-Holland.

Werken

Franekeradeel heeft een goede naam opgebouwd bij de industrie en dienstverlenende bedrijven. Rond de dorpen is de agrarische sector met veehouderijen, akkerbouw, tuinbouw en kassenteelt sterk vertegenwoordigd. Een diversiteit aan bedrijvigheid heeft gekozen voor Franeker vanwege de goede bereikbaarheid via weg, water en spoor, de goed ontwikkelde bedrijventerreinen en gunstige vestigingsvoorwaarden. Franekeradeel geeft dan ook ruimte aan ondernemers.

JDR_9557-Stationsbrug Franeker

In Franeker zijn vier industrieterreinen: Kie, West, Oost en Zuid. Verder kent de stad nog twee gemengde bedrijventerreinen Vijfhuizen/Zevenhuizen en liet en Tuinen. Aan de noordkant van Franeker ligt het kantorenpark 't Want. In totaal zijn er bijna 1.100 ondernemingen actief in Franekeradeel en zijn er elf grote bedrijven met meer dan vijftig werknemers gevestigd. In totaal bieden de verschillende bedrijven in Franekeradeel aan bijna 5.800 mensen een baan.

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel