Laden...

Bouwen en wonen

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Bouwen en wonen

Woont u in een prettige omgeving, maar is uw woning net niet naar uw zin? Dan wilt u misschien (ver)bouwen. We leven in een dichtbevolkt land. De vergroting van het woongenot van de ene buur levert daardoor vaak een vermindering van het woongenot van de ander op. Daarom is het bouwen aan regels gebonden. Deze regels staan o.a. in het bestemmingsplan. Vaak moet voor een bouwwerk een bouwvergunning worden aangevraagd.

Ga tijdig na wat voor bestemmingsplan van kracht is voor het gebied waar u wilt bouwen. Als uw bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, bestaat in sommige gevallen de mogelijkheid om ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan of het nemen van een projectbesluit. Wij kunnen dit voor u uitzoeken.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan legt vast wat de bestemming van de grond in een bepaald gebied is en waarvoor die grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld: voor woningen, winkels, horeca, bedrijven of kantoren. Elk bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een plankaart. In de toelichting legt de gemeente uit, waarom zij een gebied op een bepaalde manier inricht (de stedenbouwkundige overwegingen). Daarnaast is er een uitleg wat de gemeente met het gebied wil bereiken en welke onderzoeken daaraan vooraf zijn gegaan. De voorschriften geven bijvoorbeeld bouwhoogtes, goothoogtes en oppervlaktes van de bebouwing aan. Op de plankaart tenslotte staan alle bestemmingen gedetailleerd weergegeven, van woningen en wegen tot vaarwegen en bossen. Het bestemmingsplan is juridisch bindend voor zowel burgers, bedrijven en instellingen als overheden.

Voor uitgebreide informatie over bestemmingsplannen kunt u kijken op www.bestemmingsplan.nl (link opent in een nieuw venster)

Huis verbouwen?

Een huis verbouwen is vaak een grote klus, die u slechts één of enkele malen in uw leven laat uitvoeren. U moet veel keuzes maken, vaak al voor de start van de verbouwing. In de Verbouwwijzers en op de website www.verbouwwijzer.nl (link opent in een nieuw venster) vindt u een compleet overzicht van de keuzes waar u mee te maken krijgt bij de voorbereidingen. Alle keuzemogelijkheden worden kort toegelicht. Zo bent u goed voorbereid op een gesprek met de architect of aannemer. Dat is een eerste stap op weg naar een succesvolle verbouwing.

Uw huurwoning opknappen?

Huurt u een woning en wilt u eigenlijk wel eens wat in uw woning klussen en of opknappen? Er is meer mogelijk dan u denkt! Huurders zijn hiervan meestal niet van op de hoogte. Op www.verbeteruwhuurwoning.nl (link opent in een nieuw venster) vindt u allerhande informatie over het verbeteren van uw huurwoning.

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel