Laden...

Jeugd

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Jeugd

Jeugdbeleid: meiinoar sterker!

De gemeente houdt zich op verschillende onderdelen bezig met jeugd en jongeren. We werken aan het jeugdbeleid samen met:

  • scholen;
  • het verenigingsleven;
  • dorpsbelangen;
  • de politie;
  • de Skûle Welzijn
  • en meer instanties.

Het doel daarvan is dat jongeren in Franekeradeel in een veilige omgeving kunnen opgroeien tot gezonde, actieve, sociale, tolerante en verantwoordelijke wereldburgers met eigen normen en waarden en een goed perspectief op de arbeidsmarkt. Het jeugdbeleid is vastgelegd in de Integrale beleidsnota 'meiinoar sterker' (pdf) 

Zie ook:

Jeugd en alcohol

 

 

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel