Laden...

Verandering rond (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Verandering rond (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen

Per 1 januari 2015 draagt de rijksoverheid een aantal taken rond zorg en welzijn over naar gemeenten. Zo wordt de uitvoering van Jeugdzorg een taak voor gemeenten en gaat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) valt over naar de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook zijn gemeenten straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Tegelijkertijd moeten deze taken uitgevoerd worden met minder geld.

----------------------------------------------------------------------------------
De gemeente heeft onlangs een krant uitgebracht die ook huis aan huis verspreid is. Mocht u de krant niet meer hebben dan kunt u deze hieronder nog een keer nalezen. In de krant staat heel veel informatie die voor u van belang kan zijn.

Banner krant

---------------------------------------------------------------------------------------

Ook kunt u verder kijken op onderstaande pagina’s wat er verandert en wat dat voor u betekent.


Decentralisaties

De overheid verschuift een aantal verantwoordelijkheden van centraal (het Rijk) naar decentraal (de gemeenten). Daarom worden de veranderingen decentralisaties genoemd.  De gedachte hierachter is dat gemeenten dichter bij de inwoners staan en de taken tegen lagere kosten kunnen uitvoeren. Gemeenten hebben meer zicht op wat er bij hun inwoners leeft en kunnen daarom beter passende ondersteuning bieden wanneer dat nodig is.  Gemeenten weten ook welke hulp en ondersteuning er nog meer in de buurt aanwezig is.


Participatiewet
In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. De bedoeling van de Participatiewet is dat iedereen die kan werken, ook echt aan het werk gaat. In de Participatiewet maken de gemeenten geen onderscheid meer tussen werkzoekenden met en zonder beperking.

>> Meer informatie over de Participatiewet


De nieuwe Wmo

Het Rijk is op dit moment verantwoordelijk voor de AWBZ: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Per 1 januari 2015 draagt het Rijk een deel van de AWBZ over naar gemeenten. Deze taken vallen straks onder de nieuwe Wmo. Het gaat om ondersteuning voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten die met ondersteuning thuis kunnen blijven wonen. Zorg voor mensen die in een (zorg)instelling wonen, blijft bij de AWBZ.

>> Meer informatie over de nieuwe Wmo en de AWBZ


Jeugdzorg

Tot en met 31 december 2014 is jeugdhulp geregeld in drie verschillende wetten. Jeugdhulp is daardoor erg versnipperd geraakt: er zijn veel instanties betrokken, en er is geen centrale verantwoordelijkheid. Vanaf 1 januari 2015 wordt alle jeugdhulp geregeld in één wet: de Jeugdwet. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet.

>> Meer informatie over de nieuwe Jeugdwet


De gemeente bekijkt samen met u wat nodig is

Gemeente Franekeradeel krijgt dus meer taken en moet die uitvoeren met minder geld. Wij gaan daarom goed kijken naar wat u als inwoner echt nodig hebt. We letten in de eerste plaats vooral op wat inwoners voor zichzelf en voor anderen kunnen doen om oplossingen te vinden voor problemen rond zorg, welzijn en inkomen. Oftewel: het is belangrijk dat u uw eigen kracht benut en elkaar zoveel mogelijk helpt. Gemeente Franekeradeel doet dat vooral door in gesprek te gaan met inwoners en hulpverleningsorganisaties in de buurt. Zo zorgen we dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan leven en mee kan doen in de samenleving.


Gebiedsteam Franekeradeel

Bij alle veranderingen is het belangrijk dat de hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij u in de buurt of wijk aangeboden wordt. Daarom ontwikkelt gemeente Franekeradeel een gebiedsteam. Zo’n team bestaat uit medewerkers van gemeente Franekeradeel en van verschillende (hulpverlenings)organisaties. Dit team  kan u helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen  die te maken hebben met de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders).

Gesprek met het gebiedsteam? Op deze website krijgt u praktische handvatten om het (keukentafel)gesprek met het gebiedsteam voor te bereiden

>> Meer informatie over de gebiedsteams en wijkteams


Wilt u meer weten?

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel