Laden...

Verandering rond (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Verandering rond (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen

Per 1 januari 2015 draagt de rijksoverheid een aantal taken rond zorg en welzijn over naar gemeenten. Zo wordt de uitvoering van Jeugdzorg een taak voor gemeenten en gaat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) valt over naar de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook zijn gemeenten straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Tegelijkertijd moeten deze taken uitgevoerd worden met minder geld.

----------------------------------------------------------------------------------
De gemeente heeft onlangs een krant uitgebracht die ook huis aan huis verspreid is. Mocht u de krant niet meer hebben dan kunt u deze hieronder nog een keer nalezen. In de krant staat heel veel informatie die voor u van belang kan zijn.

Banner krant

---------------------------------------------------------------------------------------

Ook kunt u verder kijken op onderstaande pagina’s wat er verandert en wat dat voor u betekent.


De gemeente bekijkt samen met u wat nodig is

Gemeente Franekeradeel krijgt meer taken en moet die uitvoeren met minder geld. Wij gaan daarom goed kijken naar wat u als inwoner echt nodig hebt. We letten in de eerste plaats vooral op wat inwoners voor zichzelf en voor anderen kunnen doen om oplossingen te vinden voor problemen rond zorg, welzijn en inkomen. Oftewel: het is belangrijk dat u uw eigen kracht benut en elkaar zoveel mogelijk helpt. Gemeente Franekeradeel doet dat vooral door in gesprek te gaan met inwoners en hulpverleningsorganisaties in de buurt. Zo zorgen we dat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan leven en mee kan doen in de samenleving.


Gebiedsteam Franekeradeel

Bij alle veranderingen is het belangrijk dat de hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij u in de buurt of wijk aangeboden wordt. Daarom ontwikkelt gemeente Franekeradeel een gebiedsteam. Zo’n team bestaat uit medewerkers van gemeente Franekeradeel en van verschillende (hulpverlenings)organisaties. Dit team kan u helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen die te maken hebben met de Participatiewet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders).

Ga naar de pagina van het Gebiedsteam of ga direct naar hun eigen siteGemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel