Laden...

Verkeer en vervoer

De gemeente voert beleid uit ten aanzien van de regulering van verkeersstromen binnen de gemeente. Hiervoor worden diverse maatregelen genomen, zoals afsluiting van wegen voor verkeer, inrijdverbodsbepalingen,...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Verkeer en vervoer

De gemeente voert beleid uit ten aanzien van de regulering van verkeersstromen binnen de gemeente. Hiervoor worden diverse maatregelen genomen, zoals afsluiting van wegen voor verkeer, inrijdverbodsbepalingen, plaatsen van verkeersregelinstallaties en dergelijke.

De gemeente heeft bijzondere aandacht  voor de optimalisering van veiligheid van het bestemmingsverkeer, ofwel de verkeersremmende maatregelen in woongebieden.

In het kader van 'duurzaam veilig' wordt door middel van het aanbrengen van drempels, verkeersplateaus, wegversmallingen, en het instellen van 30 kilometer gebieden de woongebieden verkeersveilig gemaakt.

Bij de gemeente kunt u klachten indienen over overlast van verkeer (lawaai, stank, drukte). Ook kunt u een verzoek bij de gemeente  indienen om in het kader van 'duurzaam veilig' verkeersremmende maatregelen te treffen bij u in de buurt of in het dorp. U kunt hierbij denken aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Het initiatief tot het nemen van een verkeersbesluit berust meestal bij de beheerder van de weg, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen tot het nemen van een verkeersbesluit. Wanneer een verkeersbesluit eenmaal genomen is, wordt het gepubliceerd en rechtstreeks verzonden naar de aanvrager. Wanneer u wilt dat er een verkeersbesluit wordt genomen voor een weg die in beheer is bij het rijk, kunt u daartoe een verzoek indienen bij de betreffende wegbeheerder (provincie of rijk).

De gemeente is verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de hele openbare infrastructuur van de gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden, maar ook viaducten, rotondes, speelplaatsen, verkeersborden, verkeerstekens en straatmeubilair zoals zitbanken.

Bij vragen en/of opmerkingen over het verkeer- en vervoersbeleid kunt u contact opnemen met de Gemeente Franekeradeel op telefoonnummer: 14 0517.

Maar ook als u meldingen, opmerkingen of ideeën heeft over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur kunt u contact opnemen op telefoonnummer: 14 0517.

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel