Laden...

Werk en inkomen

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Werk en inkomen

Als u niet in uw eigen werk of inkomen kunt voorzien, dan kunt u daarbij ondersteuning krijgen. De gemeente Franekeradeel heeft samen met zeven andere gemeenten één sociale dienst voor Noord West- Friesland. De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (SoZaWe) werkt voor de inwoners van de gemeenten:

 • het Bildt
 • Franekeradeel
 • Harlingen
 • Leeuwarderadeel
 • Menameradiel
 • Terschelling
 • Vlieland

Welke wetten en regelingen voert de Dienst uit?

 • De Participatiewet
 • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Bbz en IOAZ
De uitvoering van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) en van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) horen ook tot de verantwoordelijkheid van de Dienst, maar de uitvoering is overgedragen aan het Bureau Zelfstandigen Fryslân.
Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF)
Heliconweg 62,
8914 AT Leeuwarden
telefoon: 14 058,
e-mail: info@bureauzelfstandigenfryslan.nl

Waarvoor kunt u terecht bij SoZaWe?
SozaWe heeft als belangrijke taak er mét u voor te zorgen dat u zelf in uw onderhoud kunt voorzien. Dat betekent dat de SoZaWe u kan helpen bij het vinden van werk, als u uw werk bent kwijtgeraakt of als u nog nooit hebt gewerkt. Daarnaast zorgt de Dienst voor een (aanvullende) uitkering als u over onvoldoende inkomen beschikt om de noodzakelijke kosten van levensonderhoud te kunnen betalen. Als u een uitkering aanvraagt wordt eerst gekeken of er werk voor u beschikbaar is. Daarvoor voert de Dienst een aantal wetten uit, zoals de Participatiewet.

Als u door een beperking niet meer in staat bent (of dreigt te raken) om zelfstandig te blijven wonen, kijk dan wat het gebiedsteam Franekeradeel voor u kan betekenen .

Wmo
SozaWe voert in opdracht van de gemeente Franekeradeel een gedeelte van de Wmo uit om u de kans te geven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee te blijven doen aan de samenleving. Verder helpt SozaWe bijvoorbeeld mee om er voor te zorgen dat er laagdrempelige voorzieningen zijn waar u gebruik van kunt maken. Lees meer informatie over de Wmo op www.sozawe-nw-fryslan.nl > pagina zorg en welzijn.

Meer informatie?

Meer informatie over de diensten van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân kunt u vinden op www.sozawe-nw-fryslan.nl (link opent in een nieuw venster)

Contactgegevens
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
Postbus 4
8800 AA Franeker

Telefoon: (0517) 380 200 ( bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur)
e-mailadressen:
contact@sozawe-nw-fryslan.nl voor informatie over een bijstands en de Wmo;

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel