Laden...

Producten en Diensten

null

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Producten en diensten

› Digitaal loket › Resultaten: ›

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Wilt u een woning of schuur renoveren of slopen? Is een huis of bouwwerk gebouwd vóór 1994, dan is de kans groot dat u asbest tegenkomt. Asbest is voor 1994 veel gebruikt als bouwmateriaal. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken. Als asbest breekt, verbrand of afbrokkelt, komen asbest vezels vrij. Deze vezels zijn gevaarlijk. Meld het verwijderen van asbest daarom ook altijd bij de gemeente. Ook wanneer u vergunningsvrij mag (ver)bouwen. De gemeente moet eerst toestemming geven voordat u het asbest verwijdert! Neem dus altijd contact op met de gemeente.

Vanaf 1 april 2012 is de wetgeving veranderd. Wanneer u asbestverdacht materiaal heeft en u wilt dit verwijderen moet u een sloopmelding doen. Wanneer u een volledige sloopmelding heeft gedaan krijgt u een bewijs van ontvangst. Met dit bewijs van ontvangst kunt u asbest afvoeren naar de milieustraat. Zonder dit bewijs wordt u geweigerd en kunt u het asbestverdachte materiaal niet inleveren.

Wat te doen

Wilt u asbest verdacht materiaal (laten) verwijderen? Doe het dan veilig, voor uzelf en voor de omgeving. U bent verplicht een sloopmelding te doen en contact op te nemen met de gemeente vóór dat u begint met het verwijderen. De gemeente beoordeelt of u kunt volstaan met het doen van een sloopmelding of dat u ook nog een omgevingsvergunning nodig heeft voor de activiteit slopen (monument, beschermd stads- of dorpsgezicht).

Sloopmelding

Als u een sloopmelding wilt doen, dan vult u het meldingsformulier sloopvoornemen in. Dit kan via www.omgevingsloket.nl (log in met DigiD). Op het meldingsformulier vult u de gevraagde gegevens in. Wanneer u klaar bent kunt u het ingevulde formulier digitaal versturen naar de gemeente. Het meldingsformulier is ook uit te printen zodat u het met de hand kunt invullen. U dient er dan nog wel voor te zorgen dat het volledig ingevulde formulier, inclusief de daarbij behorende stukken, bij ons op kantoor komen.

Let op, alleen volledig ingevulde meldingen, voorzien van de juiste bijbehorende stukken voldoen en krijgen een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt. In dit bewijs staat de datum van ontvangst vermeld.

Particulieren

Alleen particulieren mogen asbest verdacht materiaal gratis inleveren bij de milieustraat. Dit geldt alleen voor asbest verdacht materiaal wat valt in risicoklasse 1 (geschroefde asbest verdachte golfplaten welke niet verweerd zijn en asbesthoudende en niet vast gelijmd zeil). De oppervlakte van het materiaal mag per kadastraal perceel ten hoogste 35 m2 bedragen.

Bedrijven

Als bedrijf mag u niet zelf asbest verwijderen. Voordat u asbest gaat verwijderen moet dit eerst worden bekeken door een deskundige. Deze deskundige maakt dan een asbest inventarisatierapport. Dit rapport accepteren wij alleen wanneer het door een gecertificeerd bedrijf is gedaan (SC-540) en het rapport door ons als goed is beoordeelt. Het afvoeren/verwijderen van het asbest mag alleen door een gecertificeerd bedrijf worden gedaan (SC-530). Ook als bedrijf moet u een sloopmelding doen via www.omgevingsloket.nl (log in met DigiD). Zie sloopmelding.

Bedrijven moeten het asbestafval rechtstreeks naar het stort in Heerenveen (De Wierde) brengen. Stortkosten worden in rekening gebracht.

Afhandeling sloopmelding

Een sloopmelding moet tenminste 4 weken voor de uit te voeren werkzaamheden worden gedaan.

Uitzondering

- Mag u als particulier zelf het asbest verwijderen? Dan wordt de sloopmelding uiterlijk in 5 werkdagen afgehandeld.

- Is het een leegstaande woning van de woningstichting? Ook dan wordt de sloopmelding uiterlijk in 5 werkdagen afgehandeld. Wel moet de aanvrager dit op het meldingsformulier zetten.

Voorwaarden

Een onvolledige of niet juiste melding is geen melding. U krijgt dan niet een bewijs van ontvangst uitgereikt. U kunt het asbest verdacht materiaal dan niet gratis afvoeren naar de milieustraat. Dit wordt per brief medegedeeld.

Contact

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met het cluster vergunningverlening en handhaving van de afdeling Ruimte via telefoonnummer 14 0517. Een email sturen kan ook. Dit kan via waboloket@franekeradeel.nl.

Milieustraat / Omrin

U kunt de milieustraat bereiken op 0900 - 210 0 215 (lokaal tarief). Het adres is Morsestraat 4 te Franeker. De milieustraat is op werkdagen geopend van 9.00-16.30 uur en op zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

Wet- en regelgevingBesluit aanwijzing instantie melden afgifte afvalstoffen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Asbestverwijderingsbesluit 2005
Bouwbesluit 2012
Regeling Bouwbesluit 2012

Uitvoerende instantie:


Gemeente Franekeradeel
Bezoekadres:
Harlingerweg 18
8801 PA
Postadres:
Harlingerweg 18
Postbus 58
8800 AB Franeker
Tel: 14 0517
info@franekeradeel.nl

Formulier

U doet de melding via het Omgevingsloket online (deze link opent in een nieuw venster)

Meer informatie

Overzicht van bedrijven die asbest mogen verwijderen
Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Meer informatie vindt u bij Rijksoverheid.nl
Meer informatie over de subsidie voor het verwijderen van asbestdaken via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)
Kijk in de asbestwegwijzer om te zien waar asbest in en om het huis kan voorkomen
Meer informatie over asbest op de website van InfoMil

Bijgewerkt

14-02-2017

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel