Laden...

Franeker Waddenpoort

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Franeker Waddenpoort

Locatie:
Thema:Infrastructuur en toerisme

“Wij werken samen aan Franeker Waddenpoort en Ster van de 11 steden”

Franeker, Ster van de Elfsteden, wil zich ontwikkelen tot een belangrijke toegangspoort in het Friese Waddengebied. De stad Franeker heeft als voormalige universiteitsstad, met haar historische binnenstad en ’s werelds oudst werkende planetarium toeristen veel moois te bieden. Tegelijkertijd vormt Franeker de verbinding naar andere Waddenpoorten en parels in het omliggende terpengebied. Dit terpengebied kenmerkt zich door een karakteristiek landschap waar de invloed van de zee nog in terug te vinden is. Om Waddenpoort te worden, moet de stad over water en land beter bereikbaar worden. En beter zichtbaar zijn.

De gemeente Franekeradeel heeft samen met de provincie Fryslân, Het Friese Merenproject, ondernemers en burgers het programma Franeker Waddenpoort gemaakt. Doel van het programma is:

  • Franeker beter bereikbaar maken over land en water;
  • Meer toeristen en recreanten naar Franeker en omgeving trekken;.
  • Versterking van de regionale economie;
  • Franeker, Ster van de Elfsteden, Waddenpoort maken.

Franeker Waddenpoort maakt straks Franeker en omgeving nog aantrekkelijker om te verblijven en recreëren.

Projecten Franeker Waddenpoort

undefined

Acht projecten moeten onze doelstellingen mogelijk maken:

1. Stationsbrug (Provincie Fryslân)
2. Herinrichting Oost-Zuidverbinding (Gemeente Franekeradeel)
3 a Passantenplekken noordelijke bolwerken (Gemeente Franekeradeel)
3 b  Watersportvoorzieningen (Gemeente Franekeradeel)
4 a Oosterpoortdam wordt Oosterpoortsbrug (Gemeente Franekeradeel)
4 b Maatregelen ligcomfort en vaarveiligheid (Gemeente Franekeradeel)
5. Saakstra’s brêge (Gemeente Franekeradeel)
6. Fiets/voettunnel Alvêstedewyk
(ProRail)
7. Ontsluiten binnenstad voor kleine boten en bebording en bewegwijzering (Gemeente Franekeradeel)
8. Samenwerken aan onze promotie en marketing met Dokkum en Harlingen
(Gemeente Franekeradeel)

Wanneer?

Het totale programma wordt in de periode september 2014 tot en met juli 2017 in fases uitgevoerd.

Planning Franeker Waddenpoort

PDF planning Franeker Waddenpoort (pdf)

Op de hoogte blijven

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van Franeker Waddenpoort. Het laatste nieuws vindt u onder "Waddenpoort Nieuws" rechts op deze pagina. U kunt zich ook abonneren op onze nieuwsbrief. Of volg ons op twitter @franwaddenpoort.

aanmeldknop nieuwsbrief

Klankbordgroep

De klankbordgroep Franeker Waddenpoort wordt in een vroeg stadium geïnformeerd over gemaakte plannen. Nuttige feedback van de klankbordgroep kunnen we dan nog meenemen in de uitvoering van plannen. Dat biedt voor iedereen voordelen. De klankbordgroep bestaat uit ondernemers, omwonenden en vertegenwoordigers van belangengroepen. De groep komt vier keer per jaar bij elkaar.

Verslag klankbordgroep Franeker Waddenpoort 5 november 2014 (pdf)
Verslag klankbordgroep Franeker Waddenpoort 25 maart 2015 (pdf)

Verslag klankbordgroep Franeker Waddenpoort 18 november 2015 (pdf)
Verslag klankbordgroep Franeker Waddenpoort 24 juni 2015 (pdf)
Verslag k
lankbordgroep Franeker Waddenpoort 18 november 2015 (2) (pdf)
Verslag klankbordgroep Franeker Waddenpoort 17 februari 2016 (pdf)
Verslag klankbordgroep Franeker Waddenpoort 13 juli 2016 (pdf)
Verslag Klankbordgroep Franeker Waddenpoort 26 oktober 2016 (pdf)

Presentatie Klanbordgroep 25 maart 2015 (pdf)
Presentatie Klankbordgroep 24 juni 2015 (pdf)
Presentatie Klankbordgroep 18 november 2015 (pdf)
Presentatie Klankbordgroep 17 februari 2016 (pdf)
Presentatie Klankbordgroep 13 juli 2016 (pdf)
Presentatie Klankbordgroep 26 oktober 2016 (pdf)

Documenten

Presentatie franeker waddenpoort 2 juli 2014 (pdf)
Handout informatiebijeenkomst 31 maart 2015 (pdf)

Beeldkwaliteitsplan Franeker Waddenpoort (pdf)

Contactinformatie

Heeft u vragen of opmerkingen over het programma Franeker Waddenpoort? Dan kunt u bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Franekeradeel. Het KCC is maandag t/m vrijdag van 8.00 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 14 0517. Mailen mag ook naar waddenpoort@franekeradeel.nl.

In geval van een calamiteit na kantoortijd kunt u bellen naar het calamiteitennummer 0900 – 88 44. U komt dan binnen bij de meldkamer Noord-Nederland.

Waddenpoort Nieuws

Datum Titel
17-10 Tijdelijke stremming Saakstra s Brege 16 tot en met 20 oktober
13-07 Status herinrichting Stationsplein
13-07 Boost marketing & promotie Franeker Waddenpoort
13-07 Update Stationsbrug
13-07 Afrondende werkzaamheden Saakstra’s brêge:
13-07 Status bebording
12-07 Vrijdag 14 juli feestelijk afsluiting Franeker Waddenpoort
14-05 Onbewaakte spoorwegovergang door ProRail dichtgezet
18-04 Brugdek nieuwe Saakstra’s Brêge op plek gelegd
16-03 Bouw Saakstra’s Brêge vertraagd
22-12 Nieuws vanuit de werkgroep Marketing & Promotie
22-12 Herinrichting Stationsplein sluitstuk Franeker Waddenpoort
02-12 Herinrichting Oud Kaatsveld fase II
14-11 Saakstra’s Brêge voor laatste keer open
10-11 Stationsbrug kortdurend gestremd voor wegverkeer
11-10 Lancering identiteit Franeker
11-10 Stationsbrug eind oktober weer open!
11-10 Update Herinrichting Oost-Zuid verbinding
11-10 Vaarveiligheid Oasterstadsgracht – Van Harinxmakanaal
11-10 Status werkzaamheden Saakstra’s Brêge
14-09 Wethouder met gedeputeerde als eersten onder Oosterpoortsbrug door
05-09 Montage nieuwe Stationsbrug
14-07 Wethouder de Pee reikt eerste waterrecreatiekaart uit
11-07 Geuzengat officieel geopend
04-07 Brugtijden tijdelijke Stationsbrug
13-06 Geuzengat-primeur voor basisscholen Franeker
08-06 Eerste passant legt aan bij de Spaarbanksteiger
02-06 Voortgang bouw nieuwe Stationsbrug
02-06 Maatregelen Vaarveiligheid
02-06 Zaterdag 4 juni: Dag van de Bouw in Franeker
02-06 Passantenplekken en watersportvoorzieningen in gebruik
02-06 Planning afrondende werkzaamheden Oosterpoortsbrug en Oud Kaatsveld
02-06 Scholen bezoeken projecten Franeker Waddenpoort
01-06 Eerste verkeer over Oosterpoortsbrug
19-05 Montage brugdek Oosterpoortsbrug succesvol verlopen
12-05 Nieuwe Oosterpoortsbrug definitief op plaats gehesen
22-04 Hijsen Oosterpoortsbrug uitgesteld
19-04 Nieuwe Oosterpoortsbrug op plek gehesen
24-03 Vervangen Saakstra’s Brêge
24-03 In ere herstellen van het Geuzengat
24-03 Update werkzaamheden Stationsbrug
24-03 Voortgang Oosterpoortsbrug en kademuren
24-03 Vervolmaaking tunnel Alvestêdewyk
24-03 Passantenplekken en watersportvoorzieningen bijna afgerond
23-03 Tijdelijke omleidingsroute fietsers noodbrug Van Harinxmakanaal
17-03 Leerlingen Simon Vestdijk bezoeken projecten Franeker Waddenpoort
23-11 Feestelijke opening fiets- en voetgangerstunnel ‘de dûker’
17-09 Start aanleg passantenplekken Noorderbolwerk
17-09 Verkeersomleiding Stationsbrug en Oud Kaatsveld vanaf 5 oktober
17-09 Planning Franeker Waddenpoort
17-09 Tunnel 20 november klaar
17-09 Flyers Franeker Waddenpoort voor ondernemers
17-09 Start werkzaamheden Oosterpoortsbrug en Oud Kaatsveld
20-05 Uitvoering Stationsbrug start later
18-03 Grootscheepse werkzaamheden tunnel
18-03 25 maart klankbordgroep Franeker Waddenpoort
18-03 Franeker Waddenpoort in beweging
18-03 Inloopbijeenkomst Franeker Waddenpoort dinsdag 31 maart

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel