Laden...

Verkiezingen maart 2017

Tweede Kamer verkiezing 15 maart 2017 De Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden op woensdag 15 maart 2017. Heeftu stemrecht?Dan kunt u op deze verkiezingsdag uw stem uitbrengen, tussen 7.30 en 21.00...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Verkiezingen maart 2017

Tweede Kamer verkiezing 15 maart 2017

De Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden op woensdag 15 maart 2017. Heeft u stemrecht? Dan kunt u op deze verkiezingsdag uw stem uitbrengen, tussen 7.30 en 21.00 uur. In aanloop naar de verkiezingen vindt u op deze pagina belangrijke informatie.

Wie mogen stemmen?
U mag uw stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezingen wanneer u:

 • de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • op 15 maart 2017 achttien jaar of ouder bent;
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Identiteitsbewijs en stempas of kiezerspas zijn verplicht om uw stem uit te brengen.

De stempas
U ontvangt uw stempas rond 24 februari 2017. De stempas wordt bezorgd door Sandd.

De stempas is uw toegangsbewijs tot de verkiezing. De stempas is zowel een 'bewijs van uitnodiging' als het exclusieve bewijs van uw kiesgerechtigdheid. Het bezit van deze pas vormt voor het stembureau het bewijs dat u uw stem nog niet bij een ander stembureau heeft uitgebracht. De stempas is voorzien van echtheidskenmerken en een uniek nummer.
Met de stempas kunt u binnen uw eigen gemeente zelf bepalen in welk stemlokaal u bij de Tweede Kamerverkiezingen uw stem uitbrengt. U moet wel uw stempas (en identiteitsbewijs) meenemen, anders kunt u niet stemmen.

Rond 7 maart 2017 wordt de kandidatenlijst huis-aan-huis bezorgd.

Legitimatieplicht
U moet naast uw stempas of kiezerspas een geldig identiteitsbewijs tonen om te mogen stemmen. Zonder geldig identiteitsbewijs mag u niet stemmen. Neem daarom uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee.

Geldigheid van uw identiteitsbewijs
Op de dag van de verkiezing mag u ook een identiteitsbewijs gebruiken dat op 15 maart 2017 maximaal vijf jaar verlopen is. Dit betekent dat uw identiteitsbewijs  geldig moet zijn tot 16 maart 2012 of een latere datum.

Ook als u een onderhandse volmachtstem voor iemand uitbrengt, moet u een kopie van het geldige identiteitsbewijs van uw volmachtgever tonen.
Een (kopie van het) identiteitsbewijs dat op 15 maart 2017 maximaal vijf jaar verlopen is, is in dit geval toegestaan. Zonder een identiteitsbewijs of een kopie van dit bewijs, mag u de volmachtsstem niet uitbrengen.

Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt u ook geen identiteitsbewijs aanvragen?
Dan kunt u een schriftelijke volmacht verlenen. Hiervoor moet u een verzoek indienen bij de gemeente. Het formulier Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen (pdf) kunt hier u onderaan deze pagina downloaden. Ditzelfde formulier is ook verkrijgbaar op het gemeentehuis te Franeker.

Het ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk op 10 maart 2017 in het bezit zijn van de gemeente. Na goedkeuring, krijgt de gemachtigde voor de dag van de verkiezing een volmachtbewijs waarmee voor de volmachtgever kan worden gestemd.

Een andere kiezer machtigen (stemmen bij volmacht)
Kunt u op de dag van de stemming niet persoonlijk uw stem uitbrengen, bijv. wegens vakantie of ziekte?
Dan kunt u iemand anders machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Hiervoor heeft u twee mogelijkheden:

 1. Onderhandse volmacht
  Bij een onderhandse volmacht verleent u (volmachtgever) een volmacht aan een andere kiezer (gemachtigde) door het invullen en ondertekenen van de achterkant van de stempas. Dit kan alleen wanneer de volmachtgever en gemachtigde in dezelfde gemeente als kiezer staan geregistreerd. Deze volmacht kunt u tot en met de dag van de verkiezing geven.
  Geef uw stempas alleen aan een ander mee nadat u zelf heeft ingevuld wie er voor u gaat stemmen.

  Een volmachtgever die uiteindelijk toch in de gelegenheid is om zelf te gaan stemmen, kan de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet hij zijn tot volmacht omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kan hij stemmen.

  Let op: Naast de stempas moet u de persoon aan wie u uw stempas geeft ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meegeven. Ook in dit geval mag het identiteitsbewijs maximaal 5 jaar zijn verlopen op de dag van de stemming.
   
 2. Schriftelijke volmacht
  Bij een schriftelijke volmacht dient u als kiezer een schriftelijk verzoek in bij de gemeente tot het machtigen van een andere kiezer. Hierbij kan de gemachtigde in uw eigen gemeente of in een andere gemeente in Nederland wonen. Het formulier 'Verzoek om bij volmacht te mogen stemmen (pdf)' kunt u hier en onderaan deze pagina downloaden.
  Het formulier is ook verkrijgbaar op het gemeentehuis te Franeker.

  Het ingevulde en ondertekende formulier moet uiterlijk op 10 maart 2017 in het bezit zijn van de gemeente. Na goedkeuring, krijgt de gemachtigde voor de dag van de verkiezing een volmachtbewijs waarmee voor de volmachtgever kan worden gestemd.

Opmerkingen

 • De gemachtigde kan maximaal twee volmachten aannemen.
 • De gemachtigde dient de machtiging(en) tegelijk met zijn of haar eigen stem uit te brengen.
 • De gemachtigde die zijn of haar eigen stem met een kiezerspas in een andere gemeente uitbrengt, kan geen onderhandse volmacht(en) uitbrengen.
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever namelijk ongeldig verklaard. Het volgnummer van zijn stempas komt vervolgens op de lijst van ongeldige stempassen te staan. Hierdoor is het niet langer mogelijk dat de volmachtgever zijn stem uitbrengt of een vervangende stempas krijgt.

Stemmen in een andere gemeente? Vraag een kiezerspas aan!
Kunt u op 15 maart niet in uw gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kunt u voor de verkiezing van de Tweede Kamer stemmen in heel Nederland.
U kunt de kiezerspas op twee manieren aanvragen:

 1. Schriftelijk verzoek
  Het formulier 'Verzoek kiezerspas (pdf)' kunt u hier en onderaan deze pagina downloaden of afhalen op het gemeentehuis te Franeker.
  Uw schriftelijk verzoek moet uiterlijk 10 maart 2017 bij Burgerzaken binnen zijn (vijf dagen voor de dag van stemming) Hebt u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan mee met dit formulier.
   
 2. In persoon op het gemeentehuis te Franeker
  U heeft in dit geval u uiterlijk tot dinsdag 14 maart tot 12:00 uur de mogelijkheid om bij het gemeenteloket een kiezerspas aan te vragen. Hebt u al een stempas ontvangen? Neem deze dan mee.

Bent u verhuisd in de 6 weken voor de stemmingsdag, stuur dan het formulier naar uw oude gemeente.

U kunt maar één keer een kiezerspas aanvragen. U krijgt geen tweede exemplaar.

Waar kunt u stemmen?
De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Een overzicht van de stemlokalen in de gemeente vindt u onderaan deze pagina.

Informatie
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het bureau Verkiezingen van de gemeente via telefoon 14 0517 en verkiezingen@franekeradeel.nl.
Kijk ook voor meer informatie op:
www.kiesraad.nl
Digitale verkiezingsfolder.

Ook is informatie te verkrijgen bij het landelijke informatiepunt verkiezingen via (070) 426 73 29 en informatiepunt@kiesraad.nl.

Formulieren

-          Overzicht stembureaus (pdf)

-          Formulier Verzoek om een kiezerspas (pdf)

-          Formulier Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf)

Gemeentehuis: Harlingerweg 18, 8801 PA Franeker, Postbus 58, 8800 AB Franeker T: 14 0517, E: info@franekeradeel.nl

2017 © Gemeente Franekeradeel